Datum objave:

Zgrada Matice hrvatske koja se nalazi na Trgu Josipa Jurja Strossmayera

Pročitajte i ovo

Zgrada Matice hrvatske, smještena na Trgu Josipa Jurja Strossmayera 4, sagrađena je 1886-87. godine prema projektu Ferde Kondrata. Krilo u Ulici Matice hrvatske, u širini je dvije prozorske osi, s dućanima u prizemlju i dvorišnim aneksom, a prigrađeno je 1921.-22. godine prema projektu Stjepana Uršića.

Prostorna struktura neorenesansne palače, s dva dvokraka stubišta, sačuvana je u potpunosti, jednako kao i vanjština iste.

Potkrovlje je adaptirano 1956. godine, a cijela palača ima kulturno-povijesnu, arhitektonsku i urbanističku vrijednost.

Nedavno objavljeno