Datum objave:

Tomašević: Obnova sportske infrastrukture – ulaganje u zdravlje Zagrepčana

Pročitajte i ovo

“U Zagrebu trenutno djeluje 1 100 sportskih klubova, a kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba obuhvaćeno je 110 000 građana, od čega je oko 60 000 registriranih sportaša. Na 100 gradskih lokacija u 17 gradskih četvrti sportom  se  rekreativno  bavi 30 000 građanki i građana. Ukupno se sportom u Zagrebu bavi svega 20 posto stanovništva, dok je u drugim europskim metropolama taj postotak znatno viši i kreće se od  30% do 70%. Naš cilj je postići europski prosjek od 50% građana koji će se baviti sportom. Kako bismo to postigli, uložit ćemo u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture”  – rekao je gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević na predstavljanju programa za sport.

Tomašević je još jednom podsjetio da u slučaju maksimirskog stadiona planiramo uspostaviti partnersku suradnju između Grada Zagreba i GNK Dinamo kroz davanje prava građenja ili dugoročne koncesije pod uvjetom da dođe do demokratizacije upravljanja i transparentnog poslovanja Dinama.

Marta Kiš, zastupnica u Skupštini, naglasila je da je školski, sveučilišni i rekreativni sport u gradu Zagrebu zanemaren na svim razinama. U školski sport uključeno je oko 13 500 učenika, dok je na Sveučilištu registrirano 8 500 sportaša. Izvannastavnim sportskim aktivnostima u osnovnim školama, kroz programe “sportskih škola“, moguće je uključiti novih deset do petnaest tisuća učenika. Mi planiramo sustavno poticati razvoj školskog i sveučilišnog sporta te školskih i studentskih sportskih klubova, a u dječjim vrtićima učiniti sportske sadržaje svoj djeci u okviru ustanova uz stručno vodstvo i podršku kineziologa. Također, planiramo poticati izgradnju i obnovu školskih sportskih dvorana i terena u kojima će sva djeca u gradu Zagrebu moći sudjelovati u različitim sportskim sadržajima i aktivnostima.

Konvencija o pravima ljudi s invaliditetom, čiji je potpisnik i Hrvatska, smatra je društvo to koje stvara invaliditet svojim neprilagođavanjem različitim potrebama ljudi te da se različitim društvenim prilagodbama invaliditet osobe može izrazito umanjiti i kvaliteta života povećati. U Zagrebu ima oko 10 000 djece s teškoćama odnosno nekim tipom tako shvaćenog invaliditeta.  Prema podacima centara za socijalnu skrb iz sjedišta županija samo 40 % djece s najtežim invaliditetom u dobi do sedam godina obuhvaćeno je nekim uslugama rekreativnog sporta i to uglavnom zahvaljujući rehabilitacijsko sportskim uslugama koje pružaju udruge. Neki su isključeni iz redovnog obrazovanja, počevši od predškolskog odgoja. S druge strane, sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u sportskim aktivnostima je izuzetno važno i poticajno za njihov cjeloviti razvoj. Stoga ćemo trajno i sustavno na razini grada usustaviti financiranje programa koji bi bili prilagođeni potrebama djece s poteškoćama, pri čemu za realizaciju takvih programa treba veća podrška društvene zajednice i veća uključenost stručnjaka (trenera, kineziologa, pedagoga, psihologa) u rad udruga civilnog sektora, te edukacija i povećan broj stručnjaka u rad odgojnih i obrazovnih ustanova koje bi provodile takve programe – rekla je skupštinska zastupnica, Marija Brajdić Vuković.

Goran Đulić, koordinator grupe za sport izjavio je da Grad Zagreb na godišnjoj razini izdvaja oko 560 milijuna za sport. Dio tih sredstava namijenjen je javnim potrebama u sportu, jedan dio je vezan za ustanovu Upravljanje sportskim objektima, dio se odnosi na velike sportske manifestacije te za potporu vrhunskom sportu. Ono što je temelj našeg programa za sport je da se stvara baza kroz ulaganje u rekreativni, školski, sveučilišni i amaterski sport. Upravo temeljem te baze i sistematičnije, pravednije i efikasnije raspodjele sredstava, stvaraju se vrhunski sportaši, ali i podiže se svijest o važnosti bavljenja sportom među građanima.

Što se tiče financiranja sporta, 130 milijuna kuna ulaže se u rad sportskih saveza i klubova. Ono što je problem je da su sredstva raspoređivana prema nejasnim i neravnopravnim kriterijima. Mi planiramo uspostaviti sustav s jasnim, transparentnim i pravednim kriterijima raspodjele te ćemo pojačati financijsku kontrolu kako bi znali gdje se ulaže svaka kuna javnog novca. Ključno je da sve sportske udruge poštuju Zakon o udrugama, Zakon o sportu i Zakon o financijskom i računovodstvenom poslovanju neprofitnih organizacija. Dodatno dokinut ćemo komercijalizaciju sportskih igrališta u kvartovima što je bila praksa prethodne vlasti te ćemo konkretno raditi na ulaganju i izgradnji sportske infrastrukture, poput izgradnje bazena u Španskom, saniranja klizališta na Velesajmu, obnove Doma sportova kao jedine zagrebačke polivalentne dvorane s poslovnim prostorima – naglasio je Đulić.

Tekst: Press

Nedavno objavljeno