Datum objave:

Spomenik “Strijeljanje talaca” akademskog kipara Frane Kršinića

Pročitajte i ovo

Hrvatski akademski kipar, Frano Kršinić, autor je nekoliko značajnih djela koje možemo vidjeti u gradu Zagrebu. Jedno od njih je i skulptura “Strijeljanje talaca” nasuprot Umjetničkom paviljonu.

Riječ je o skulpturi postavljenoj na kamenu osnovu pred kamenim zidom, a posvećena je žrtvama fašističkog terora na području grada Zagreba.

Akademski kipar Frano Kršinić je izradio ovu skulpturu u stilu socijalističkog realizma, a prikazuje dramatičnu skupinu stradalnika od šest muškaraca i dvije žene.

Spomenik je postavljen 1954. godine, a prvi je spomenik žrtvama fašizma podignut u najužoj gradskoj.

Skulptura “Strijeljanje talaca” je zaštićeno nepokretno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Nedavno objavljeno