Datum objave:

Palača Rauch-Sermage u Opatičkoj ulici na Gornjem gradu sagrađena iza 1721. godine

Pročitajte i ovo

Poluugrađena trokrilna palača s dvokatnim dvorišnim i jednokatnim uličnim krilom sagrađena je iza 1721. godine na zemljištu na kojem je do tada bila samo jedna kuća.

Palača je pripadala podbanu barunu Adamu Danijel Rauchu, grofovima Sermage, grofovima Nicki, plemićima ob Zdenčaj i grofovima Jelačić.

U cijelosti je sačuvana prostorna struktura palače nekada rastvorene arkadnim hodnicima prema dvorištu. Drugi kat dvorišnog krila nadozidan je u prvoj polovini 19. stoljeća kada su preoblikovana pročelja u jednostavnim bidermajerskim oblicima.

Cjelovito je sačuvano izvorno oblikovanje ranobaroknog vanjskog pročelja uličnog krila iz prve četvrtine 18. stoljeća. Spojno krilo i drveni hodnik izvedeni su 1861. godine prema projektu Janka Jambrišaka.

Nedavno objavljeno