Datum objave:

Gornjogradska palača koja je danas dom hrvatske vlade, a nekada je bila vlasništvo Petra Zrinskog

Pročitajte i ovo

Opis: Četverokrilna zgrada Banskih dvora sa dvokatnim stražnjim i jednokatnim krilom prema trgu, današnje je gabarite dobila početkom 19. stoljeća (dogradnja 1808-09. godine, graditelj Ivan Either), kada je Zemaljska vlada kupila palaču baruna Kulmera.

Palača je u 17. stoljeću pripadala banu Petru Zrinskom, a kasnije grofovima Čikulinima, Draškovićima te prije Kulmera Petru Troilo Sermagu.

Palača je izrazitog povijesnog značenja i visoke graditeljske tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Datum: 1. veljača 2018. godine

Lokacija: Trg sv. Marka

Nedavno objavljeno