Datum objave:

Vila Holjac-Bukovac: Prizor koji privlači poglede na Bukovačkoj

Pročitajte i ovo

Jedna od zagonetnijih građevina na Bukovačkoj cesti svakako je Vila Holjac-Bukovac. Riječ je o građevini izgrađenoj u 19. stoljeću – periodu kada su utjecajniji građani počinju graditi vile na području Bukovca i Maksimira.

Ovu je vilu za sebe izgradio poznati hrvatski arhitekt i gradonačelnik Janko Holjac.

Holjac je studirao arhitekturu u Beču. Po povratku u Hrvatsku gradi i restaurira brojne crkve (sabornu crkvu u Plaškom, baziliku Srca Isusova u Zagrebu, župnu crkvu sv. Katarine u Nevincu, te brojne stambene i javne građevine. Dugogodišnji zagrebački gradonačelnik. Član HAZU-a.

Živio je u periodu od 1865. do 1939. godine.

Nedavno objavljeno