Datum objave:

Tomislav Tomašević obećao riješiti problem vodoopskrbe i kanalizacije na području Sesveta

Pročitajte i ovo

Tomislav Tomašević je zajedno s članovima Možemo! i ZJN! obišao po površini i stanovništvu najveću četvrt grada Zagreba, Sesvete, te ukazao na brojne infrastrukturne probleme s kojima se građani svakodnevno suočavaju. Pritom je naglasak stavljen na potrebu vatrogasne postaje u Sesvetama te na nedostatak vodoopskrbne i kanalizacijske mreže što hitno treba riješiti.

Sesvete su kao najveća gradska četvrt sa svojih 46 mjesnih odbora i više od 70 000 stanovnika postale jedno od vodećih naselja u Hrvatskoj i da su zaseban grad bili bi po popisu stanovništva iz 2011. šesti grad u Hrvatskoj. Međutim razvojni potencijal nimalo ne prati razvoj komunalne infrastrukture, kao ni razvoj prometnica, javnih površina, javnih sadržaja, kulture niti sporta. Nevjerojatno je da Sesvete kao naselje od 70 000 stanovnika nema vatrogasnu postaju već ovisi o vatrogasnim postajama u Dubravi i na Žitnjaku što povećava rizik za vatrogasne intervencije na sjevernom dijelu četvrti. Lokacija za javnu vatrogasnu postaju u Sesvetama bi mogla biti bivša vojarna “Šija Vrh”. Ona je danas napušteni prostor i divlje odlagalište otpada, ali idealna lokacija za izgradnju javne vatrogasne postaje Zagreb za područje Sesveta. Blizina gradske obilaznice olakšava pristupačnost lokacije svim točkama u gradskoj četvrti zato što se nalazi u središtu ove velike gradske četvrti. Taj projekt bi se mogao sufinancirati iz EU fondova, a bilo je govora i o izgradnji srednjoeuropskog centra za obuku vatrogasaca na toj lokaciji”, rekao je gradonačelnički kandidat Tomislav Tomašević na press konferenciji prilikom obilaska Sesveta.

Davor Eržić, nositelj liste za MO Soblinec, govoreći o temi vodoopskrbe i kanalizacije rekao je: “Sa sigurnošću možemo ustvrditi da je najveći problem u cijelom Sesvetskom Prigorju nepostojanje pristupa kanalizacijskoj mreži za veliki dio stanovništva, a neki građani nemaju niti pristup vodovodnoj mreži. Zbog toga često dolazi do izljeva fekalnih voda u brojne prigorske kanale i potoke, poput potoka Vuger, Kašina, Blaguša, Črnec, Reka i drugih. Jedina opcija je da plaćaju više cijene za pražnjenje septičkih jama od građana Zagreba za usluge odvodnje, jer je gradska vlast tu uslugu prepustila privatnim koncesionarima. Naime, postoji i dokumentacija (ViO) te lokacijska dozvola iz 2017. godine koja predviđa izgradnju fekalne kanalizacijske mreže s izgradnjom šesnaest crpnih stanica, ali se ništa po tom pitanju do danas nije realiziralo i to ćemo promijeniti. 

Tekst i fotografija: Press

Nedavno objavljeno