Datum objave:

Slikar Juraj Julije Klović, poznat kao hrvatski “Michelangelo minijature”

Pročitajte i ovo

Julije Klović (1498. – 1578.) bio je hrvatski slikar i minijaturist, koji je nosio nadimak “Michelangelo minijature”.

Zanimljivo je da u svim enciklopedijama piše kako je Klović rođen u Grižinama, no narodna predaja govori kako je rođen u Driveniku (Vinodolska dolina). Ne postoji niti jedan pronađeni zapis koji bi dokazao da je rođen u Driveniku. Ispred nekadašnje osnovne škole u Driveniku stoji njegov kip u prirodnoj veličini.

Prema usmenoj predaji, govorilo se da je toliko dobar minijaturist da je na noktu palca mogao naslikati posljednju večeru. Pod svoja djela, Klović se potpisivao kao Georgivs Jvlivs Clovivs Croata, a na njegovom grobu u Rimu navodno stoji natpis “Pictor de Croatia”

Diljem svijeta čuvaju se Klovićeve minijature i iluminacije rukopisa, poput Beatissimae Mariae Virginis Officum u Londonu, Stanze di Eurialo d’Ascoli u Beču, Kolnsko evanđelje u Manchesteru i slično.

Njegovo najpoznatije djelo i “remek djelo minijature svjetskih razmjera” je Časoslov Farnese ili Officium Virginis danas stoji u knjižnici Pierpont Morgan u New Yorku.

Po Kloviću je nazvana poznata zagrebačka galerija koja se nalazi na gornjogradskom Jezuitskom trgu – Galerija Klovićevi dvori.

Ispred galerije se nalazi brončani kip Julija Klovića koji je djelo Frane Kršinića.

Nedavno objavljeno