Datum objave:

Palača Dverce koju je 1912. godine kontesa Buratti oporučno ostavila Gradu Zagrebu

Pročitajte i ovo

Trokrilna jednokatna palača tlocrtnog “U” oblika nastala je pregradnjom barokne palače sagrađene na gradskom bedemu polovicom 18. stoljeća. Palača je adaptirana 1881-83. godine prema projektima Kune Waidmana za Klotildu Buratti, kćerku Ambroza Vraniczany-a, vlasnika palače od 1857. godine.

1912. godine kontesa Buratti ostavila je oporučno palaču Gradu Zagrebu, te od tada služi kao Gradska kuća za primanja.

Palača je izrazitog kulturno-povijesnog značenja te graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti.

Nedavno objavljeno